We are Canana, a studio devoted to creativity, design and communication.

If you have any questions, you can contact us, or follow us on facebook and Instagram

Branding i identitats visuals per empreses o institucions. Campanyes de comunicació per tot tipus de producte o acte. Disseny editorial per llibres o revistes. Espai i exposicions per esdeveniments i conferències. Fotografia de producte, gastronòmica, de natura o turística. Il·lustració corporativa, infantil, històrica o per infografies. Vídeos corporatius, animacions i creació d’storyboards… i molt més