PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l’informem que les dades personals i adreça de correu electrònic de l’interessat es tractaran sota la responsabilitat de Canana.studio per un interès legítim i per a enviar comunicacions sobre els nostres productes i serveis, i es conservaran mentre cap de les parts s’hi oposi. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a Camp vell, 10 baixos – 43830 Torredembarra (Tarragona). Email: legal@canana.studio  Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

PUBLICITAT

En compliment del que es preveu a l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Començ Electrònic (LSSICE), si no desitgeu rebre més informació sobre els nostres productes i/o serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a legal@canana.studio tot indicant a l’Assumpte «BAIXA» o «NO ENVIAR».