Vivim connectats en una jungla
comunicativa saturada d’informació
en tots els àmbits i sense precedents!

Una era tecnològica que ens ha dut l’estandardització i la universalització de les eines de disseny i comunicació, i que ha permès que tothom pugui dir-hi la seva, amb un bombardeig constant d’informació i impactes visuals en què tothom busca ser vist, llegit i escoltat. Quin guirigall!

Tota creativitat transmet uns missatges, uns valors, uns conceptes, unes sensacions… i necessita un pla i un posicionament estratègic de marca i una tàctica comunicativa que els faci connectar directament amb les persones i els clients que l’han de rebre i els comuniqui tot allò que volen saber.

A Canana.studio dissenyem i elaborem una estratègia de comunicació offline i online (tradicional i en línia) per a la teva marca, des del concepte inicial fins a l’execució completa, aportant una visió creativa, directa i àgil que serveixi per assolir els objectius de màrqueting de la marca.

A l’hora de treballar un posicionament estratègic de marca, estudiem la marca; n’analitzem la trajectòria; en detectem els trets diferencials i els fem destacar; observem quin és el seu mercat i quin és el seu posicionament vers la competència; en detectem els punts febles, i descartem allò que no l’ajuda.

A Canana.studio treballem el posicionament estratègic de marca identificant i definint els atributs de la marca, els beneficis per al client, el territori de marca, el valor diferencial i el brand feeling, i finalment definim el to de la comunicació i creem tots els missatges verbals i visuals que necessitarà per comunicar-se amb el públic. Si la teva marca recull i transmet tots els seus valors, estarà ben posicionada!

Les males solucions i aplicacions corporatives poden acabar desdibuixant la identitat i la comunicació d’una marca. Un bon pla de comunicació de marca preservarà sempre la teva identitat corporativa, en mantindrà intacta l’essència en totes les campanyes (anuncis de premsa, comunicació a les xarxes socials, màrqueting digital, comunicació en el punt de venda, fires, etc.) i parlarà sempre emprant un mateix to comunicatiu i discurs verbal i visual, per la qual cosa es podrà reconèixer ràpidament alhora que s’anirà posicionant i consolidant com a marca.

A Canana.studio elaborem plans de comunicació de marca que s’ajusten perfectament al teu pla de màrqueting o a les teves necessitats comunicatives.

Necessites obrir mercat?, llançar un producte nou?, augmentar les vendes?, fidelitzar clients?, millorar la reputació de marca? Darrere cada una d’aquestes necessitats hi ha d’haver una estratègia i un pla de comunicació únic i personalitzat per aconseguir els objectius fixats.

A Canana.studio creem i desenvolupem la teva estratègia de comunicació global (campanyes tradicionals i en línia) amb un pla específic que inclou el detall de tots els canals, les eines, les peces, el disseny i les propostes de creativitat. A més, mantenim en tot moment la coherència que necessites per optimitzar els teus resultats i fer que s’ajustin al teu posicionament de marca i al teu pla o els teus objectius de màrqueting.

Una campanya publicitària persegueix sempre interessar, seduir, convèncer, transformar i vendre, i es basa en els objectius i el pla de màrqueting de les empreses i els beneficis que obtindran els clients en adquirir el producte o servei.

A Canana.studio duem a terme les campanyes de publicitat integrals pensant en les motivacions que fan reaccionar el consumidor. A partir d’aquí, creem tota l’estratègia creativa i comunicativa perquè així sigui: analitzem els teus productes i serveis, n’identifiquem els punts forts i els condensem en un missatge clau que ha d’articular la campanya, definim la promesa de valor, proposem un concepte creatiu únic, coherent i d’acord amb els valors de la teva marca.